"Hier begint de ondekkingstocht van uw kind!"

Visie op leerbegeleiding

Leerbegeleiding

Onder ‘leerbegeleiding’ verstaan we de manier waarop de school het leren van kinderen ondersteunt om de vooropgestelde leerdoelen te bereiken of na te streven. Leerbegeleiding is een ondereel van een bredere aanpak die we doorgaans ‘zorg’ noemen. Zowel leerbegeleiding als socio – emotionele begeleiding als schoolloopbaanbegeleiding zijn facetten die deel uitmaken van het zorgbeleid. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo zal leerbegeleiding weinig effectief zijn als sociale – emotionele problemen of lichamelijke problemen in de weg zitten.

Preventie

Centraal in de visie op leerbegeleiding staat de overtuiging dat elke leraar alle mogelijke middelen inzet om bij elk kind maximale leerwinst te realiseren. Er wordt zowel ingezet op een krachtige preventieve werking als op remediëring. Door te focussen op de brede basiszorg in de klas vermijden we dat problemen ontstaan of leren we heel snel problemen te detecteren. Het zorgbeleid op school is dan ook gericht op de ondersteuning van de leerkrachten in deze opdracht. We professionaliseren leerkrachten via rechtstreekse ondersteuning op de klasvloer, door van elkaar te leren, door het aanreiken van methodieken en materialen, …

Differentiatie

Onze school kiest als basisaanpak binnen differentiëren de convergente differentiatie. Hierbij wordt ondanks verschillen tussen leerlingen begonnen met dezelfde startsituatie. De totale groep leerlingen is bij de instructie en eerste inoefening betrokken. Na die startsituatie wordt gedifferentieerd zowel in de aard en de omvang van de opdrachten als in de wijze van ondersteuning. Voor sommige leerlingen wordt de instructie verlengd, anderen oefenen zelfstandig en ondersteunen elkaar, enkele leerlingen worden uitgedaagd dieper in de leerstof te gaan. 

Wanneer kinderen verhoogde zorg nodig hebben, wordt er nauw samengewerkt met het CLB (steeds in samenspraak met de ouders). 

Agenda

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Events

  • No events
  • Contact info

    map