"Hier begint de ondekkingstocht van uw kind!"

Dienstregelingen

Voor -en naschoolse opvang

De school organiseert voor– en naschoolse opvang. Deze gaat door in de refter van de school.

  • Vanaf 7u00 tot 8u00. : betalende voorschoolse opvang.
  • Van 15u30 tot 18u00: betalende naschoolse opvang.
  • Op woensdag betalende opvang van 12u05 tot 14u00. De kinderen die niet opgehaald werden voor 14u00 gaan met de bus naar de buitenschoolse opvang 'De Puzzel' te Iddergem. Gelieve op woensdag de kinderen een lunchpakket mee te geven.

De kostprijs van de opvang is €0.40 per eenheid (1 eenheid = 1 begonnen kwartier) De betaling van de opvang verloopt via de schoolfactuur.

Leerlingenvervoer

Onze school organiseert leerlingenvervoer van en naar de school. Uw kind kan pas gebruik maken van het leerlingenvervoer indien het ophaaladres zich meer dan 750 meter van de school bevindt en indien u op de door de school meegedeelde route woont. In het andere geval dient uw kind zich – vergezeld van een volwassene – te begeven naar een opstapplaats die door de directie zal worden meegedeeld. Wanneer uw kind om een of andere reden geen gebruik maakt van vooraf aangevraagd leerlingenvervoer, dient u deze rit(ten) toch te betalen.

Onderstaande bedragen dienen voorafgaand via de schoolfactuur en per trimester te worden betaald:

 JaarabonnementTrimester 1: 1.09-23.12Trimester 2: 9.01-17.04Trimester 3: 18.04-30.06
1ste kind €199,00 €79,00 €60,00 €60,00
2de kind €159,20 €64,20 €47,50 €47,50
vanaf 3de kind €51,00 €20,40 €15,30 €15,30
kleuter €51,00 €20,40 €15,30 €15,30

 Wij zorgen ook voor het vervoer naar culturele activiteiten, het zwembad, het bos, de schoolreis,… De betaling van het vervoer verloopt via de schoolfactuur.

 

Maaltijden

De leerlingen kunnen boterhammen meenemen naar school. Deze worden gegeten in de refter. Bij de boterhammetjes kan soep besteld worden via het secretariaat.

Er kan ook gekozen worden voor warme maaltijden. Deze dienen een maand op voorhand besteld te worden bij het secretariaat. Deze warme maaltijden zijn betalend en worden gefactureerd. 

 Facturatie

De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…).  

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor de kleuters en 85 euro in het lager onderwijs

De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-, plattelandsklassen, …

Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 420 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan opvang, warme maaltijden, leerlingenvervoer, … De kostprijs die de school hiervoor aanrekent moet in verhouding zijn met de geleverde prestaties.

Een overzicht van alle bijdragen die we in onze school hanteren kan u terugvinden in bijlage 6 (achteraan in het schoolreglement).

De bijdragen zullen als volgt worden gefactureerd:

Maximumfactuur

Het bedrag van de maximumfactuur wordt gefactureerd in:

  • september (kleuters: 15 euro/ lager: 30 euro)
  • december (kleuters: 15 euro/ lager: 30 euro)
  • maart (kleuters: 15 euro/ lager: 25 euro)

Het niet bestede bedrag van de maximumfactuur wordt op het einde van het schooljaar teruggestort op de rekening van de ouders.

!Schooltoelage!

Op het secretariaat zijn de documenten om de schooltoelage aan te vragen aanwezig. Aarzel niet om hierover inlichtingen te vragen.

 

Contact info

map