"Hier begint de ondekkingstocht van uw kind!"

Inlichtingen coronavirus

28 feb

Beste ouders

De overheid heeft beslist dat de lessen voor L6, L1 en L2 op school gedeeltelijk opnieuw kunnen opstarten vanaf vrijdag 15 mei (of vanaf maandag 18 mei) 2020 op voorwaarde dat de school erin slaagt te voldoen aan strikte veiligheidsvoorwaarden. Voor L6 mag dit dan voor maximum 2 volle dagen of 4 halve dagen zijn. Wij kiezen voor 4 halve dagen. Voor L1 en L2 mag dit maximum voor 4 volle dagen zijn. Dus woensdag zal er al zeker geen les zijn. 

De maatregelen die de overheid opgelegd heeft, hebben in de eerste plaats te maken met de veiligheid. Op de tweede plaats komt het optimaal gebruiken van de lestijd. Voor- en naschoolse opvang voor deze groep kinderen is geen prioriteit.

Naast de maatregelen van de overheid willen wij het welbevinden van de kinderen niet uit het oog verliezen. We voorzien spelletjes tijdens de speeltijden, kringgesprekken buiten, lessen beweging door de turnleerkracht en vooral een luisterend oor!

a. Veiligheidsmaatregelen

De belangrijkste veiligheidsmaatregel is dat enkel gezonde kinderen naar school mogen en zelfs moeten komen (leerplicht). Zieke kinderen blijven thuis. Ook kinderen uit een risicogroep kunnen eventueel een vrijstelling van de lessen krijgen. In beide gevallen dient er een medisch attest van een geneesheer te zijn.

Verder kunnen de veiligheidsmaatregelen gebundeld worden in 3 categorieën namelijk:

1. De contactbubbels: de kinderen dienen ten allen tijde verdeeld te worden in groepen van 10 (maximum 14 als de klasoppervlakte groot genoeg is), niet alleen in de klas maar ook tijdens de speeltijden, de middagpauze. De kinderen die opnieuw les krijgen dienen strikt gescheiden te blijven van de kinderen in de noodopvang. Daarom nemen we als school volgende maatregelen: 

- de leerlingen worden per leerjaar en klas verdeeld in vaste groepen,

- elke groep krijgt een vast lokaal waarin elke leerling een vaste plaats krijgt,

- de schooltijd zal voor de verschillende leerjaren op een ander tijdstip starten en eindigen, 

- kinderen van een zelfde gezin kunnen op hetzelfde tijdstip naar school komen en afgehaald worden. (het vroegste tijdstip van de verschillende kinderen binnen het gezin),

- de verschillende leerjaren zullen op verschillende momenten speeltijd hebben,

- 's middags zal het lunchpakket in de klas gegeten worden,

- warme maaltijden zijn niet mogelijk, 

- er zal geen ophaaldienst met de schoolbus zijn,

- elke groep zal tijdens de speeltijd en vooral tijdens de middagpauze slechts op een deel van de speelplaats mogen vertoeven,

- de kinderen van L6 zullen langs Eikenlaan via de parking de school binnenkomen en verlaten.

2. Social distancing of veilige afstand

De kinderen dienen altijd 1,5 m veilige afstand van elkaar en van het personeel te bewaren. Starturen, speeltijden, middagpauze en einduren worden bij voorkeur gealterneerd. Verplaatsingen binnen de school dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Ouders krijgen geen toegang tot het schooldomein.

Daarom nemen we als school volgende maatregelen:

- in de klas krijgen de kinderen een vaste plaats op 1,5 meter van elkaar,

- elke leerkracht beschikt over een bewegingsruimte vooraan in de klas van 8 m², maar zal niet van kind tot kind kunnen gaan om te ondersteunen,

- groepswerken, hoekenwerk e.d. kunnen niet gepland worden,

- een klasfeestje voor jarigen met het geven van cadeautjes kan spijtig genoeg niet,

(De jarigen zullen natuurlijk niet vergeten worden.) 

- na schooltijd begeven de kinderen zich, per contactbubbel en op 1,5 m van elkaar naar de speelplaats

- langs de hoofdingang kunnen ouders aanschuiven om hun kind op te halen.

3. handhygiëne

Er wordt verwacht om een uitgebreide handhygiëne toe te passen. Iedereen dient de handen te wassen bij het betreden van de school, na elke speeltijd, voor het eten, na elk toiletbezoek en na niezen of hoesten en dit telkens op veilige afstand van elkaar.

Daarom nemen we als school volgende maatregelen:

- ’s morgens, wanneer de kinderen het schooldomein betreden, dienen ze hun handen te ontsmetten met desinfecterende gel alvorens zich naar het klaslokaal te begeven.

- de school zorgt voor toezicht in de toiletten zodat ook daar de veilige afstand tussen de kinderen wordt bewaard,

- het wassen van de handen wordt ingepland na elke speeltijd, voor het eten en na de lesdag,

Extra veiligheidsmaatregelen:

- Personeelsleden dienen een mond- en neusbedekking te dragen. Voor kinderen in het basisonderwijs, ook al zijn ze reeds 12 jaar, geldt deze maatregel niet. Binnen de klas kunnen de leerkrachten de mond- en neusbedekking eventueel vervangen door een gelaatsscherm.

- Wanneer wij merken dat kinderen met opzet de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen negeren en de veiligheid en gezondheid van anderen in gevaar brengen door bv met opzet te niezen of te hoesten in iemands aangezicht, zullen we als school gebruik maken van het recht om deze kinderen een tijdelijke schorsing op te leggen en het volgen van de lessen op school te ontzeggen. We hopen natuurlijk hiervan geen gebruik te moeten maken.

b. Optimaal gebruik van de lestijd

Naast het bewaken van de veiligheid van de kinderen en personeelsleden dient de school de resterende lestijd tot eind juni optimaal te gebruiken om les te geven. 

Daarom nemen we als school volgende maatregelen:

- er zal worden les gegeven t.e.m. 30 juni.

- er zal in de eerste plaats gewerkt worden aan de zaken die de kinderen zeker nodig hebben in een volgend leerjaar 

- alle schooluitstappen werden geannuleerd 

- rapport 4 vervalt

- er zullen geen eindtoetsen worden gegeven

- er zal wel formatief geëvalueerd worden (toetsen van kleine lesinhouden)

- we voorzien wel een telefonisch oudercontact om de vorderingen eind juni te bespreken met de ouders.

 

Tot slot wil ik toch nog even benadrukken dat we bewust zijn dat al deze maatregelen voor heel wat kinderen beangstigend zullen zijn. We zullen dus zeker en vast ook de nodige aandacht besteden aan het psychosociaal welzijn en de emotionele gezondheid van de kinderen. We zijn er ons ook van bewust dat heel wat ouders heel wat bedenkingen hebben over dit alles maar we dienen de richtlijnen en maatregelen toe te passen. Wij hebben reeds groen licht gekregen van de preventie-adviseur. Wij maken de komende week een filmpje zodat de kinderen al kunnen kennis maken met de richtlijnen en ook een beter beeld hebben van wat hen te wachten staat.

Wie nog vragen of bezorgdheden heeft, neem zeker contact op. 

Met vriendelijke groeten,

Sien De Coster

Directeur BS De Wereldboom

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 053 46 02 10 of 0474 78 68 42

Steenveldlaan 34 9470 Denderleeuw

Contact info

map